KNE követelmény plusz két év haladék

Az Építtetők további két év haladékot kaptak a közel nulla követelmények teljesítése alól!

A 20/2014. (III.7) BM rendelet - az épületek eneriahatékonyságáról szóló, 2010. május 19-i 2010/31/EU eurüpai parlamenti és tanácsi irányelv alapján - több lépcsőben szigorított a hőátbocsátási és energiahatékonysági követelményeken. Az EU követelményeinek megfelelően 2022. június 30-tól már csak közel nulla energiaigényű épület kaphatott vonla használatbavételi engedélyt, függetlenül az épület tulajdonosától használójától és az építési engedély iránti kérelem beadásának időpontjától.
A KNE követelmény elérésének új kötelező határideje a megjelenő módosító jogszabály (Korm. rendelet 315/2022 (VIII. 16))
szerint: 2024. június 30-ra változott!


Forrás: https://epitesijog.hu/11606-az-epittetok-tovabbi-ket-ev-haladekot-kaptak-a-kozel-nulla-kovetelmenyek-teljesitese-alol