Az építtető feladatai

Összefoglaltuk milyen a jogszabályokban rögzített feladati vannak az építtetőnek

A köznapi építési gyakorlatban nem ismeretes mindenki előtt, azonban az építtetőnek nem csak a számlák kiegyenlítése a dolga, több jogszabály is rögzíti, hogy az építési folyamatban az építtetőnek milyen feladatai vannak, miért felelős. Az építtető feladata a folyamat megfelelő szereplőinek kiválasztása, a megfelelő tervező és kivitelező megtalálása, ezen kívül az engedélyek és/vagy tudomásulvételek megszerzése, valamint az is, hogy megfelelően folyjanak a munkálatok. Ebben természetesen szakemberek lesznek, lehetnek segítségére.

Az építtető feladata a kivitelezési szerződésben, vagy a tervezési programban az építmény funkciójának és a megvalósítás műszaki színvonalát meghatározása. Mindezek természetesen alapvetően meghatározzák a kivitelezés költségeit.

A tervezési program olyan szöveges dokumentum, amely tartalmazza az építménnyel szemben előírt alapvető követelmények meghatározását, valamint a tervezési szerződés szerinti építtetői elvárások mennyiségi és minőségi részletezését. A tervezési program véglegezett formája a tervezési szerződés kötelező mellékletét képezi. A tervezési programban rögzíteni kell minden olyan fontos tényt, amelyet a tervezés során figyelembe kell venni. A tervezési programban vizsgálni kell a megújuló energiaforrások használatának lehetőségét, és igény szerint rögzíteni kell a vagyonbiztonsági elvárások mértékét. A tervezési program tartalmazza a tervezési feladat részletes leírását, megnevezve az építési tevékenységet. A tervezési programban a tervezés tárgyától függően ismertetni kell a beruházás költségkeretét is.

Az építtető az építésügyi hatósági engedély kérelmezője, az építési beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyek jogosultja, illetve az építési-bontási tevékenység megrendelője vagy folytatója. Az építtető felel az engedélyezési és kivitelezési terv tervezőjének, az építési műszaki ellenőr, valamint a kivitelező kiválasztásáért, az építésügyi hatósági engedély, tudomásulvétel megszerzéséért, a jogerős és végrehajtható építésügyi hatósági engedélyben és a hozzá tartozó, jóváhagyott, engedélyezési záradékkal ellátott tervdokumentációban, valamint a kivitelezési tervekben foglaltak betartásáért, az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének ellenőrzéséért.

Az építtető feladata az építőipari kivitelezési tevékenység megvalósításához szükséges hatósági engedélyek megszerzése, szerződések megkötése, a tervező kiválasztása, a kivitelezési dokumentáció meglétéről való gondoskodás, az abban foglaltak betartatása.

Amennyiben valamilyen oknál fogva a tervdokumentációban meghatározott építési terméket a kivitelezés során más építési termékkel szükséges helyettesíteni, akkor ez a kivitelezési dokumentációban megjelölt építési termék helyett a megadottal azonos vagy annál jobb teljesítményértékű helyettesítő építési termék kiválasztásával történhet a tervező jóváhagyásával és az építtető egyetértésével az építési naplóban történő rögzítés mellett.